Наши потенциални клиенти

 • Търговски вериги и малки търговски обекти
 • Фирми от промишлеността
 • Общини и ведомства
 • Опаковачни и бутилиращи компании

Отпадъци от хартия

Дружеството ни изкупува всички видове отпадъци от хартия и картон. Предлагаме специални абонаментни условия за юридически лица.

Търговската ни дейност и предлаганите от нас услуги са насочени към все по-пълно задоволяване на непрекъснато нарастващите нужди и изисквания на пазара, автономност при изкупуване и съхранение на суровините и материалите в собствени търговски бази, обработка и транспортиране с модерни и високотехнологични машини и съоръжения.

Пламси ООД извършва търговска дейност със следните хартиени отпадъци, вторични и отпадъчни материали от хартия и картон:

 • Пликове за писма, книги, печатни произведения, каталози
 • Картони от яйца, картонени кутии, картони (накъсани)
 • Опаковачна хартия, опаковки от брашно и захар, хартиени торбички и др.
 • Картонени кутии, маркирани със зелена точка (без покритие)
 • Кутии от перилни препарати, велпапе, вестници, списания
 • Приемането и предаването на отпадъци от юридически лица в базите на Пламси ООД се извършва съгласно чл.8 ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗУО, въз основа на сключен договор и СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД по образец.
 • Приемането и предаването на отпадъци от физически лица в базите на Пламси ООД, се извършва въз основа на сключен договор, представяне на лична карта и съгласно чл.39 ал.2 от ЗУО и попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД по образец.
Ние ще Ви помогнем да дадете своя принос в опазване на околната среда

Получени от дейността рециклируеми суровини

Банковата гаранция за площадките за метали ще намалее от 25 хил. на 15 хил. лв. © ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

Черни метали

Рециклируеми суровели от цветни метали

Цветни метали

Пластмаса-най-новия и разпространен материал за опаковки.

Пластмаса

Рециклируеми суровини от хартия

Хартия

1 2