Наши потенциални клиенти

  • Търговски вериги и малки търговски обекти
  • Хотели и ресторанти
  • Опаковачни и бутилиращи компании

Отпадъци от стъкло

Дружеството ни изкупува всички видове отпадъци от стъкло. Предлагаме специални абонаментни условия за юридически лица.

Търговската ни дейност и предлаганите от нас услуги са насочени към все по-пълно задоволяване на непрекъснато нарастващите нужди и изисквания на пазара, автономност при изкупуване и съхранение на суровините и материалите в собствени търговски бази, обработка и транспортиране с модерни и високотехнологични машини и съоръжения.

Пламси ООД извършва търговска дейност със следните стъклени отпадъци, вторични и отпадъчни материали от стъкло:

  • Бутилки и буркани
  • Бутилки и чаши за еднократна употреба
  • Бели стъклени отпадъци
  • Цветни стъклени отпадъци
  • Несортирани отпадъци от стъкло
  • Приемането и предаването на отпадъци от юридически лица в базите на Пламси ООД се извършва съгласно чл.8 ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗУО, въз основа на сключен договор и СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД по образец.
  • Приемането и предаването на отпадъци от физически лица в базите на Пламси ООД, се извършва въз основа на сключен договор, представяне на лична карта и съгласно чл.39 ал.2 от ЗУО и попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД по образец.
Ние ще Ви помогнем да дадете своя принос в опазване на околната среда

Получени от дейността рециклируеми суровини

Отпадъците от стъкло лесно могат да бъдат преработени чрез рециклиране

Стъкло

1 2