Наши потенциални клиенти

 • Търговски вериги и малки търговски обекти
 • Фирми от промишлеността
 • Общини и ведомства
 • Опаковачни и бутилиращи компании

Отпадъци от пластмаса

Дружеството ни изкупува всички видове отпадъци от пластмаса, найлон, съдове от твърда пластмаса, пластмасов филм

Търговската ни дейност и предлаганите от нас услуги са насочени към все по-пълно задоволяване на непрекъснато нарастващите нужди и изисквания на пазара, автономност при изкупуване и съхранение на суровините и материалите в собствени търговски бази, обработка и транспортиране с модерни и високотехнологични машини и съоръжения.

Пламси ООД извършва търговска дейност със следните пластмасови отпадъци, вторични и отпадъчни материали от пластмаса:

 • Съдове от твърда пластмаса
 • Пластмасови бутилки
 • Пластмасов филм
 • Всички употребявани опаковки от пластмаса, найлон
 • Пластмаса от излязло от употреба ЕЕО (електрическо и електронно оборудване)
 • Приемането и предаването на отпадъци от юридически лица в базите на Пламси ООД се извършва съгласно чл.8 ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗУО, въз основа на сключен договор и СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД по образец.
 • Приемането и предаването на отпадъци от физически лица в базите на Пламси ООД, се извършва въз основа на сключен договор, представяне на лична карта и съгласно чл.39 ал.2 от ЗУО и попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД по образец.
Ние ще Ви помогнем да дадете своя принос в опазване на околната среда

Получени от дейността рециклируеми суровини

Банковата гаранция за площадките за метали ще намалее от 25 хил. на 15 хил. лв. © ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

Черни метали

Рециклируеми суровели от цветни метали

Цветни метали

Пластмаса-най-новия и разпространен материал за опаковки.

Пластмаса

Рециклируеми суровини от хартия

Хартия

1 2