За 10 години „Екопак“ е рециклирала 650 т отпадъци от опаковки

Системата за разделно събиране на отпадъци от домакинства и фирми дава 16 на сто от добитите рециклирани материали.

Това отчетоха от организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екопак„, която има 43% пазарен дял у нас.

По закон всички производители и вносители на опаковани стоки в България са задължени да оползотворяват и рециклират опаковките си, като един от начините е да членуват в оползотворяваща организация, която срещу членски внос да извършва тази дейност.

Системата за разделно събиране на отпадъци от домакинства и фирми дава 16 на сто от добитите рециклирани материалиРезултатът от работата на „Екопак“ за 10 години е 650 тона рециклирани отпадъци от опаковки, каза изпълнителният директор Тодор Бургуджиев. По думите му така са спасени 4 600 000 дървета от изсичане, спестени са около 3 млн. куб. метра вода, 643 000 мегавата електроенергия и 1 400 000 барела петрол. Работата на оползотворяващата организация е допринесла за намаляване на обема на депата за отпадъци с 2 300 000 куб. метра.

От компанията отчетоха инвестициите си за развитие на системата за десетгодишния период – 16 млн. лева, и подчертаха образователната си дейност за разделното събиране, насочена основно към децата и подрастващите.

 

 

 

Изтозник: РЕГАЛ

Депата за отпадъци са сред рисковите екопроекти
БСК против отлагане на промените в основата и реда за определяне на такса "смет"