Кои сме ние?

Ние сме млада, динамично разиваща се компания, работеща в областта на изкупуване, сортиране, преработка и рециклиране на вторични суровини.

“ПламСи” ООД е предприятие с основен предмет на дейност- сортиране, преработка и рециклиране на вторични суровини.

Дружеството е регистрирано през 2008 година и е сред пионерите в град Белене и област Плевен в търговията и рециклирането на отпадъчни и вторични суровини. “ПламСи” ООД е организация по оползотворяване на отпадъците по смисъла на чл. 37, ал.1, от ЗУО, притежаваща разрешение по чл.57, ал.1 от същия закон, обективирано в Решение № 08-ДО-328-00 от 29.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – гр. Плевен.

Усъвършенстване на фирмената политика в зависимост от изискванията на пазара, автономността при изкупуване и съхранение в собствени пунктове, обработката и транспортирането със собствени модерни машини и съоръжения, младият и мотивиран персонал, инвестициите в разширение на материалната база и модерното оборудване са само част от визията на нашата компания.

Прилагаме бизнес модел, чрез който предоставяме на клиентите си разнообразни търговски оферти с разширени клаузи и допълнителни преимущества. Движеща сила на нашето развитие са ползите, които можем да дадем на клиентите си и обществото като цяло. Измерваме нашия успех чрез степента на удовлетвореност на нашите клиенти.

Нашите умения

Какво постигнахме?

  • Спасихме от изсичане 1105 дървета. С предадената за рециклиране хартия, спестихме 2 715 296 литра питейна вода. Спестихме 340 м³ място в депата за отпадъци. Спестихме 40% от ресурсите за производството на 85 тона първична хартия. С предадената за рециклиране пластмаса ние осигурихме енергийните ресурси за 66 български семейства за две години. С предадените за рециклиране черни метали ние спестихме използването на 1180 тона желязна руда, 40% по-малко вода, 75% по-малко енергия и 85% по-малко въглеродни емисии във въздуха.

Какво Ви предлагаме?

Професионално и експертно отношение към поетите ангажименти. Техническата и транспортната ни обезпеченост, опита и професионализма на нашите работници и служители са безспорна гаранция за високото качество на нашите услуги. Като основни ползи от сътрудничеството Ви с нас могат да се отбележат:
  • Бърза и качествена организация на нашата работа Лоялност към нашите клиенти и партньори Широк спектър от услуги в областта на оползотворяване на отпадъците

Към какво се стремим?

Основна задача на нашата компания е оползотворяване на отпадъците. Всички отпадъци се сортират и обработват с помощта на модерна технология, а след това се транспортират до предприятията за рециклиране. Към нашите важни цели и задачи можем да добавим и подържането на стабилни взаимоотношения с нашите клиенти. Непрекъснато повишаваме знанията и компетенциите си в областта на управление на отпадъците, по правилното им третиране и въвеждане на нови високотехнологични производства за усвояване на рециклируемите суровини.

Разрешителни за дейност с отпадъци

Разрешителни за дейност с отпадъци

Регистрация Решение

Управители

Силвия Мичева

Управител на Пламси ООД

Стремим се към постоянно повишаване на качеството на нашите услуги, към създаване на доверие в нашите клиенти и партньори.

Христо Мичев

Управител на ТБ Новачене

Опазването на околната среда е приоритетен ангажимент за човечеството. Със своята работа ние даваме своя малък принос за това.

Маргарита Ангелова

Управител на ТБ Муселиево

Оползотворяване на ресурсите и опазването на околната среда са неотменим ангажимент за всяко общество.

Слави Шкодров

Управител на ТБ Белене

За постигането на успешно партньорство е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите клиенти.